Kategorija: Natječaji

Natječaji Novosti

Osigurana sredstva za razvoj poslovne infrastrukture

Svrha (Cilj): – razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture. koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja; – poboljšati kvalitetu…

Natječaji Novosti

345 milijuna eura iz fondova EU za razvoj gradova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije početkom listopada 2016. godine odabralo je sedam gradova – Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pulu u kojima će se provoditi…

Natječaji Novosti

Razvoj poslovne infrastrukture

Koristnici: Prihvatljivi prijavitelji u smislu ovog Poziva su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave (JLS/JRS) i Poduzetničke potporne institucije (PPI) u javnom ili privatnom vlasništvu osim centara kompetencije. Prihvatljivi PPI su: razvojne…

Natječaji Novosti

Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u sklopu Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. objavilo je Poziv na nadmetanje za usluge ocjenjivanja projektnih prijedloga zaprimljenih u…

Natječaji Novosti

Razvoj poslovne infrastrukture

Cilj Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba…

Najave Natječaji Novosti

Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Nedavno je najavljen natječaj Promicanje održivog korištenja prirodne baštine čije se otvaranje očekuje krajem rujna 2016. godine. Na natječaj se mogu prijaviti: a) Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima kojoj…

Najave Natječaji Novosti

Uskoro natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Fond: Europski fond za regionalni razvoj Operativni program: Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: najava Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Područje: energetska učinkovitost,…

Natječaji Novosti

PROMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je prvi ispravak dokumentacije sljedećih poziva: – Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 (Ispravak…

Natječaji Novosti

Potpore za razvoja otoka

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 2016. GODINI OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA.  Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za…

Natječaji Novosti

Podrška razvoju Centara kompetencija

Otvoren: 19.8.2016 do 18.10.2016. Prihvatljivost prijavitelja Model 1. A Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana…