fbpx

Usluge marketinga i digitalnog marketinga

Marketing i PR aktivnosti

 • Izrada komunikacijske strategije
 • Izrada terminskog plana aktivnosti
 • Komunikacijsko i strateško savjetovanje
 • Razvoj odnosa sa ciljanim javnostima
 • Komunikacijske aktivnosti i priprema medijskih odgovora
 • PR podrška za evente

Digitalne marketinške usluge

 • Social media marketing
 • Search engine optimization
 • Rukovođenje društvenih kanala
 • Vođenje kampanja oglašavanja
 • CONTENT MARKETING
 • E-MAIL MARKETING
 • WEB menadžment

 

Posebne usluge

 • INTERNO KOMUNICIRANJE
 • LEADERSHIP
 • RAZVOJ SUVREMENIH CHAT BOTOVA U SURADNJI S MANYCHAT PLATFORMOM

Grafički dizajn

 • izrada logotipa 
 • izrada podsjetnica